Keljon Nuorisoseura perustettiin vuonna 1918 mahdollistamaan paikkakunnalle toimintaa, asukkaiden huviksi ja hyödyksi. Nuorisoseuran perinteisiin kuuluu mm. kesäteatteri ja näytelmiä, urheilua, iltamia, harrastustoimintaa, kuorolaulua ja tansseja. Historia kuvaa aaltoilevaa aktiivisuutta seurantalon ja yhteisön merkeissä yhteiskunnallisten vaiheiden saatossa aina sotavuosista digi-aikaan. Vuonna 2014 yhdistys muutti nimen Jyväskylän seudun Nuorisoseuraksi, kuvaamaan vuosien mittaan laajentunutta toimintaa ja jäsenistön kotipaikkaa alueellisesti.

Jyväskylän seudun Nuorisoseuran tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia, lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Jokainen on arvokas – lasten ja nuorten harrastustoiminnan kummitoiminnalla pyritään mahdollistamaan harrastusmahdollisuus jokaiselle. Myös työllistämisprojekteja on käynnissä.

Yhdistys vahvistaa eri-ikäisten yhdessä toimimista, omaehtoista toimintaa ja kulttuuriharrastusta. Omaehtoista harrastustoimintaa tuetaan mahdollistamalla ohjaajille töitä sekä toimintaympäristö uusille projekteille ensisijaisesti lasten ja nuorten ehdoilla. Toiminta ulottuu Jyväskylän seudulle.

Suomen Nuorisoseurojen visiona on olla Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija, jonka keskiössä ovat lapset ja nuoret sekä yhteisöllinen toiminta.