Rempparyhmä

Jyväskylän seudun Nuorisoseuran Rempparyhmä on varattavissa korjauskohteisiin yhdistyksille ja yhteisöille. Tarkoituksena on antaa korjaus- ja kunnostusapua seurantaloille ja kylätaloille. Tiedustelut Herman Juurikkala puh. 050 573 3262 tai yhdistyksen sähköpostiin.
Jyväskylän seudun Nuorisoseuran kiertävä rempparyhmä

Toiminta-ajatus

Rempparyhmä on nimensä mukaisesti ryhmä, joka tekee seurantaloille ja muille yhteisöjen tiloille kunnostustöitä, joilla saadaan seurantalojen käyttöastetta lisättyä sekä asukkaiden omaan käyttöön että myös tapahtuma- ja vuokraustoimintaan. Kunnostamalla seurantalot säilyvät käyttökelpoisena pitkälle tulevaisuuteen ja niiden käyttöasteen lisääminen, tukee  kuntalaisten aktiivisuutta, paikallista vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämistä ja hyvinvointia.

Rempparyhmän työtehtäviksi soveltuvat mm. monet sellaiset tehtävät, joita yhteisötiloilla on aiemmin tehty talkoovoimin. Tällaisia ovat esim. piharakennusten maalaus, tilan sisäpintojen kunnostaminen, esteettömyyskorjausten tekeminen. Tehtävät voivat olla myös ison pihan haravointia, viheralueen kunnossapitoa tms. jossa tarvitaan käsipareja töihin. Tehtävät eivät voi olla kuitenkaan liian vaativia, urakkatahtisia tai korkeaa ammattiosaamista vaativia.

Rempparyhmä toteutetaan pääasiassa kuntouttavana työtoimintana, jolloin sen toiminnassa on mukana ajatus työtä tekevien henkilöiden työmarkkinakelpoisuuden paranemisesta ja elämänhallinnan lisääntymisestä.

Kuvia toiminnasta

Share This